اگرنمی خواهید شوهرتان سرد شود - مخصوص همه

اگرنمی خواهید شوهرتان سرد شود

اگرنمی خواهید شوهرتان سرد شود


خانمهای عزیز از  این ۲۰ عمل بپرهیزید ، زیرا عواقبش در نهایت گریبان گیر خودتان خواهد شد ! ( از ما گفتن )

شور و اشتیاق مردان تا حد زیادی به رفتار شما بستگی دارد .پس علاوه بر اینکه سعی می کنید ، زنی مهربان ،صبور و کدبانو باشید اما از معجزه ی یک شریک جنسی خوب بودن غافل نشوید ....

شوهر مثل پدر نمی شه

مردان از زن هایی که در هنگام ارتباط  زناشویی رفتار های زیر را مرتکب می شوند ، دوری می کنند. البته این یک قانون کلی نیست ولی در اکثر مواقع چنین است.

 

1- زنهایی که به گونه ای رفتار میکنند که گویی از سکس و معاشقه خوششان نمی آید.

 

2- زنهایی که هیچ وقت شروع کننده نیستند.

 

3- زنهایی که نسبت به بدن مردها شناخت کافی ندارند.


 

4- زنهایی که بار رسیدن به اوج نقطه جنسی را به مرد شان واگذار میکنند.

 

5- زنهایی که در رخت خواب مثل پلیس رفتار میکنند.

 

6- زنهایی که مثل جسد در رختخواب بی حرکت و بی عکس العمل میباشند.

 

7- زن هایی که در رختخواب زیاد حرف میزنند.

 

8- زنهایی که زیاد مراقب بهداشت و زیبایی خود نیستند .

 

9- زنهایی که خودشان از ظاهر و قیافه خود خوششان نمی آید و مرتبا خودشان را پایین می آورند و تحقیر میکنند .

 

10- زنهایی که بیش از اندازه به ظاهر و قیافه خودشان حساس اند.

شور و اشتیاق مردان تا حد زیادی به رفتار شما بستگی دارد .پس علاوه بر اینکه سعی می کنید ، زنی مهربان ،صبور کدبانو باشید ، از معجزه ی یک شریک جنسی خوب بودن غافل نشوید ....

11- زنهایی که دوست ندارند معاشقه دریافت کنند.

 

12- زنهایی که به هنگام بوسیدن زیاد از زبانشان استفاده میکنند.

 

13- زنهایی که بیش از حد جدی هستند.

ازدواج

14- زنهایی که بیش از حد به مردشان وابسته هستند.

 

15- زنهایی که باهوش و با زکاوت نیستند.

 

16- زنهایی که فقط به وضع مالی و اقتصادی مرد اهمیت میدهند.

 

17- زنهایی که با استفاده از بدن و جنسیت خود مردها را بازی میدهند.

 

18- زن هایی که مدام از نامزد یا همسر قبلی شان صحبت میکنند.

 

19- زن هایی که به لحاظ جنسی خود انگیخته نیستند.

 

20- زن هایی که لباس نامناسب می پوشند.

 

منبع : ایران سلامت