یک چرخه ی واکنش جنسی سالم - مخصوص همه

یک چرخه ی واکنش جنسی سالم
آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که چرا بدن شما نسبت به تحریکات جنسی، اینگونه پاسخ می دهد؟ آیا شما ارگاسم را به معنای پایان آمیزش و رفتن به رختخواب تعبیر می کنید؟ باید بدانید که ارگاسم فقط قسمتی از رابطه ی جنسی می باشد. واکنش های جنسی حاصل تعاملی پیچیده بین شما، همسر و بدنهایتان می باشد. هر چند که روشهای آمیزش الگوی مشخصی ندارد، اما لذت جنسی دارای چرخه ی مشخصی است.

در این مقاله چرخه ی واکنش جنسی را توضیح مختری می دهیم و در مطلب هفته ی آینده ارگاسم(اوج لذت جنسی) در زنان و مردان را برای تان تشریح می کنیم .

 

چرخه ی واکنش جنسی


 واکنش جنسی در انسانهای مختلف فرق می کند و به چگونگی تحریک بستگی دارد. زمانی که احساس لذت جنسی در انسان آغاز می شود ، چرخه ی واکنش جنسی فعالیت خود را آغاز می نماید. چرخه ی واکنش جنسی دارای پنج مرحله می باشد که عبارتند از تمایل، لذت، تداوم لذت، ارگاسم و آرامش.

 

تمایل          

تمایل به عنوان اولین مرحله از فرایند چرخه لذت جنسی ، پیش نیاز آغاز رابطه می باشد. قبل از هر چیز شما باید تمایل داشته باشید که رابطه ی جنسی را شروع نمایید تا به این ترتیب وارد مراحل بعدی چرخه ی لذت جنسی شوید. بدون تمایل، چرخه ی واکنش جنسی نقطه ی آغازی ندارد. تمایل تحت تاثیر عوامل فیزیکی و روانشناختی قرار دارد. در این مرحله هورمونهای جنسی شروع به ترشح می نمایند. اگر شما تمایل پیدا نکنید ، رابطه ی جنسی شروع نخواهد شد، اما با ایجاد تمایل فرد به سمت مرحله ی دوم (لذت) پیش می رود.

لذت با افزایش ضربان قلب، تنش در ماهیچه ها و افزایش گردش خون ایجاد می شود و عملاً حساسیت نسبت به تحریکها را افزایش می دهد.

لذت      

لذت با افزایش ضربان قلب، تنش در ماهیچه ها و افزایش گردش خون ایجاد می شود و عملاً حساسیت نسبت به تحریکها را افزایش می دهد. افزایش گردش خون در زنان باعث می شود که اندام جنسی آنها آغاز می شود. در مردان، اولین علامت مرحله ی لذت، نعوظ آلت می باشد. لذت باعث می شود که زوجین تمایل بیشتری برای ادامه ی آمیزش و رسیدن به ارگاسم پیدا کنند.

چه میزان رابطه جنسی طبیعی است؟

تداوم لذت      

تداوم لذت در امتداد مرحله ی لذت قرار دارد و با استمرار تحریک در مرحله  لذت، زوجین وارد این مرحله می شوند. در این مرحله نعوظ آلت بیشتر و قوی تر گردیده و سر آلت قدری بزرگتر می شود. بیضه ها نیز به بدن نزدیک تر می شوند. همچنین از آلت مردان «مایع قبل از انزال» یا «مذی» ترشح می شود که حاوی اسپرم نیز می باشد. در زنان کلیتوریس حساس تر شده و یک سوم خارجی مهبل پر خون می شود. مجرای ادرار قدری بالاتر آمده و قسمت درونی مهبل را نسبت به تحریک حساس تر می نماید. سینه ها پر خون و نوک آنها نعوظ پیدا می کنند. در این مرحله تمایل زن  بسیار زیاد است.

ارگاسم حدود 3 تا 10 ثانیه طول می کشد و انقباض های ماهیچه ای در فواصل کمتر از یک ثانیه صورت می گیرد. به عبارت دیگر در مرحله ی ارگاسم حدود 3 تا 15 انقباض در ماهیچه ها صورت می گیرد.

ارگاسم            

از نظر فیزیکی، ارگاسم نوعی کاهش تنش جنسی است. به هنگام ارگاسم چندین انقباض غیر ارادی در ماهیچه ها صورت می گیرد. این انقباض ها برای زنان در یک سوم بیرونی مهبل و برای مردان در ماهیچه های لگنچه صورت می گیرد.

ارگاسم حدود 3 تا 10 ثانیه طول می کشد و انقباض های ماهیچه ای در فواصل کمتر از یک ثانیه صورت می گیرد. به عبارت دیگر در مرحله ی ارگاسم حدود 3 تا 15 انقباض در ماهیچه ها صورت می گیرد. دیگر اعضای بدن مانند دست، پا و صورت نیز ممکن است دچار انقباض های ماهیچه ای شوند. هنگام ارگاسم، ممکن است شما احساس تعجب، لذت، شادی یا شگفت زدگی داشته باشید. با ارگاسم احساس های بسیاری به شما دست می دهد که نمی توان نسبت به درستی یا نادرستی آنها قضاوت کرد. در آن هنگام ممکن است شما بخندید و یا حتی گریه نمایید. لذت ارگاسم در افراد به اشکال مختلف نمایان می شود که درست و غلط نداشته و فقط لذت آن دارای اهمیت می باشد.

 

آرامش                

مرحله آرامش اندام های جنسی به حالت اولیه ی خود برمی گردند. ماهیچه ها قدری وارد استراحت و آرامش می شوند و ضربان قلب و تنفس به حالت عادی بازمی گردد. به این ترتیب بدن به طور کلی وارد استراحت و آرامش می شود.

 

منبع : برگرفته از کتاب رازهای موفقیت در رابطه جنسی

گروه خانواده ایرانی تبیان