جک - طنز - مخصوص همه

جک - طنز

تبریک غضنفر:سالی پراز توأم وسرشار از آکنده برایتان مملو از لبریزم!

-------------------------

حیف نون میره بهشت

رو دیوار مینویسه :
لعنت بر پدر و مادر کسی که اینجا سیب بخورد !

--------------------------

به غضنفر میگن فیلسوف یعنی چی؟ میگه وقتی فیل بین انسان و خورشید قرار گیرد بطوریکه سایه آن روی انسان بیفتد، به این پدیده فیلسوف میگویند.

--------------------------

وقتی خدا حیف نون رو آفرید فرشته ها پرسیدن تعظیم کنیم

خدا گفت نه فرار کنید تو دستش سنگه

--------------------------


دوست دختر غضنفر میخواسته باهاش بهم بزنه غضنفر میفهمه میگه من حامله ام


---------------------------


به غضنفر میگن تعطیلات عید کجا میری؟

میگه با خانواده میریم شمال لب کارون

---------------------------

این ایرانی ها یه مسابقه مهارت شمشیر زنی میذارن . بعد از مسابقه خبرنگار با سه نفر اول مصاحبه می کنه ....
اول میره سراغ نفر سوم:
شما چی شد که نفر سوم شدی ؟
نفر سوم یه مگس رو تو هوا با شمشیر دو نصف میکنه .....
خبرنگاره میره سراغ نفر دوم . نفر دوم هم یه مگس به خبرنگار نشون میده با شمشیر تو هوا دوتا بالشو میزنه ....
خبرنگار هاج و واج می مونه که نفر اول چه شاهکاریه ؟
به نفر اول که غضنفر بوده میگه شما چه مهارتی نشو ن دادی؟ غضنفر یه مگس نشونش میده با شمشیر تو هوا مگس رو میزنه...مگسه اول میفته زمین بعد بلند میشه دوباره پرواز میکنه...
خبرنگارمیگه ...این که رفت!
غضنفر میگه رفت ... ولی دیگه هیچوقت بچه دار نمیشه ....
برگرفته از 4 جک.