چه کسی رابطه جنسی را شروع کند؟ - مخصوص همه

چه کسی رابطه جنسی را شروع کند؟

چه کسی رابطه جنسی را شروع کند؟

زوج‌هایی که از رابطه جنسی باز می‌ایستند ، معمولاً به خاطر کند شدن مرد است. مرد به دلایل مختلف از شروع کردن رابطه  دست می‌کشد؛ ولی یکی از مهم‌ترین دلایلش شاید بیش از اندازه شروع شدن رابطه از طرف زن باشد. شروع کردن‌های مدام  از جانب زن نه تنها کم کم خود او را دچار احساس نارضایتی خواهد کرد، بلکه مرد نیز به تدریج به رابطه  داشتن با او بی‌علاقه می‌شود.

 

بیشتر زنان نمی‌داند اگر بیش از آنی که مردان در پی‌شان هستند ، خودشان در پی مرد باشند ،‌ مرد سرانجام منفعل می‌شود. اگر گاه گاه کمی نواختن و سر در پی مرد گذاشتن مزه‌ی خودش را دارد و مرد می‌فهمد که زمان مناسبی است که زن را دنبال کند، ولی تکرار این عمل،‌ بی‌آن که مرد دربیابد علاقه‌ی او را به رابطه جنسی خاموش می‌کند.

وقتی زن بیش از حد مسئولیت آغاز کردن رابطه  را به عهده گیرد ، باعث کاهش تدریجی انگیزه‌ی مرد می‌شود. زن مرتباً بخش مردانه‌اش را نشان می‌دهد؛‌ پس مرد به سمت بخش زنانه و پذیرنده‌ی خود رانده می‌شود.

وقتی زن بیش از حد مسئولیت آغاز کردن رابطه  را به عهده گیرد ، باعث کاهش تدریجی انگیزه‌ی مرد می‌شود. زن مرتباً بخش مردانه‌اش را نشان می‌دهد؛‌ پس مرد به سمت بخش زنانه و پذیرنده‌ی خود رانده می‌شود. چنین عدم تعادلی به تدریج شور و حرارت جنسی را در زندگی زناشویی می‌فرساید.

 


معمولاً مرد حتی نمی‌فهمد که چه بر سر شور و حرارت جنسی‌اش آمده؛‌ و بدتر این که ممکن است به اشتباه فکر کند دیگر همسرش برایش جذابیتی ندارد.

رابطه

توجه دارید! یک فقدان تعادل ساده می‌تواند به بحرانی جدی بینجامد. بنابراین، زن با علامت فرستادن و به طور غیرمستقیم رابطه خواستن ، به درستی می‌تواند از بخش مردانه‌ی شوهرش حمایت کند. بخشی که زن آرزوی آن را دارد.

 

 جالب است که خود مردان نیز نمی‌دانند سماجت زیاد زن یا پیش‌دستی‌اش در رابطه جنسی می‌تواند موجب افول انگیزه‌ی آنان شود. بعضی از مردان در ابتدا از سماجت زن خیلی خوششان می‌آید؛‌ منتها پس از چندی متحیر می‌شوند که چرا دیگر مجذوب آن زن نیستند یا چرا ناگهان زنان دیگر برایشان جذاب‌تر می‌شوند.

 

زنی که در رابطه جنسی سمج است، در ابتدا عالی به نظر می‌رسد. شاید به خاطر این که مرد به این طریق از خطر رد شدن و طرد شدن در امان می‌ماند؛ ولی این کافی نیست. مرد از ماهیت خود دور شده، مسیر اشتباهی را پیش گرفته، پس صدمه‌اش را خواهد دید.

 یک فقدان تعادل ساده می‌تواند به بحرانی جدی بینجامد. بنابراین، زن با علامت فرستادن و به طور غیرمستقیم رابطه خواستن ، به درستی می‌تواند از بخش مردانه‌ی شوهرش حمایت کند.

زنان معمولاً شکایت می‌کنند که مایل به پیش‌دستی برای شروع رابطه جنسی نیستند،‌ ولی وقتی می‌بینند مرد هم منتظر همین نشسته، خود را ناگزیر به آن می‌بینند. توصیه‌ام این است که به جای شروع کردن رابطه ، زن می‌تواند توجه‌اش را به فرستادن این پیام برای مرد معطوف کند که اگر مرد رابطه جنسی را شروع کند، با خطر طرد شدن رو به رو نیست.

 

هر از گاه شروع کردن رابطه برای زن مسئله‌ای ندارد. مسئله وقتی آغاز می‌شود که شروع کردن‌هایش مستمر شود. در این صورت، رابطه خواستن مرد کمتر و کمتر شده،‌ و در طی زمان، علاقه‌اش را از دست می‌دهد.

 

منبع : سایت جوانی