مژده به متاهلین! - مخصوص همه

مژده به متاهلین!

مژده به کاربران متاهل!

همسران

زندگی سالم در گرو ارضای صحیح و کامل تمام نیازهایی است که خداوند هر کدام را به دلیلی در وجود انسان گذاشته است. اما نکته ی مهم این است که اگر چه می توان با رفع نیاز به زندگی ادامه داد اما این همه ی ماجرا نیست. برای سلامت جسم و روح باید این رفع نیاز از روش صحیح خود انجام شود.

 

یکی از نیازهایی که هرچند عدم رفع آن حیات انسان را در ظاهر به خطر نمی اندازد اما نپرداختن به آن باعث انقراض نسل شده و جدای از آن اثرات منفی بر جسم و روح خود فرد هم می گذارد ، نیاز جنسی است. نیازی که رفع به موقع و صحیح آن می تواند تاثیرات بسیار مثبتی بر جنبه های دیگر زندگی انسان بگذارد.

 

 

ازدواج ، سالم ترین و بهترین راه رفع نیاز جنسی است اما برقراری این ارتباط مانند خیلی از رفتارهای دیگر مهارت می طلبد و نیاز به آموزش دارد

ازدواج ، سالم ترین و بهترین راه رفع نیاز جنسی است اما برقراری این ارتباط مانند خیلی از رفتارهای دیگر مهارت می طلبد و نیاز به آموزش دارد.بهترین جا برای آموزش در خانواده است و از طریق مطالعه .

ارتباط جنسی موفق

 

اما در کشور ما چون صحبت کردن در خصوص مسائل جنسی به یک تابو تبدیل شده است و کم هستند خانواده هایی که در این خصوص در سن مورد نیاز به فرزندان شان آموزش بدهند و در موسسات آموزشی نیز به آن پرداخته نمی شود ، ما در بخش خانواده همان طور که قول داده بودیم بخشی را برای شما کاربران متاهل در نظر گرفتیم که در خصوص مسائل جنسی توضیحات لازم را ارائه کنیم و در خصوص مشکلات معمول در این خصوص و راه های بر طرف کردن آن  توضیح دهیم.